تاریخ امروز : 1393/8/4
Skip Navigation Linksخانه > شبدا > شعبه ها
تبلیغات
Banner
آخرین اخبار
سخن انرژی بخش
 • می‌شود از امشب قانون تازه‌ای در زندگی بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیش‌تر از نیاز، مهربان‌ باشیم.
  جی.ام.بری
 • هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد .
  ارد بزرگ
 • بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی
  نلسون ماندلا
 • عزت و احترام ؛ قيمت زحمت و مشقت است .
  حسن رشديه
 • حتی تظاهر به شادی نيز برای ديگران شادی بخش است.
  چارلی چاپلين
 • بزرگترين نشانه اراده قوی ؛ وجود متانت و آرامش است.
  کانادی
 • اگر می خواهی اندوهگين نباشی ؛ حسود نباش.
  انوشيروان
 • هيزم شکن قبل از آنکه نيرو وقدرت بخواهد ، مهارت لازم دارد.
  هومر
 • انديشه های بزرگ است که مايه بزرگی است ؛ نه کارهای بزرگ.
  رابرت برونينگ
 • چه کسی همه چيز را مغلوب می کند و خودش هرگز مغلوب نمی شود.
  لئون تولستوی
 • همواره حقيقت را بايد با دلی ساده و عاری از غش جستجو کرد
  برناردسن پير
 • استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد.
  بالزاک
 • سرنوشت خود را باافکار تعيين کنيد.
  توماس کارلايل
 • نظم ، اولين قانون طبيعت است.
  ديل کارنگی